14.11.2023

POZIV: KOSOVELOVO LETO 2026

Poziv k prijavi prireditev ob 100-letnici smrti Srečka Kosovela v letu 2026.

Odbor za pripravo prireditev ob 100-letnici smrti Srečka Kosovela, ki ga sestavljajo predstavniki javnih zavodov s področja kulture, šol, literarnih društev, OI JSKD Sežana, Občine Sežana in Ore Krasa in Brkinov, poziva vse zainteresirane posameznike in organizacije (društva, šole, javne zavode idr.) iz občine Sežana k prijavi projektov (kulturne prireditve, športne prireditve, izdaje publikacij in njihove predstavitve, posveti, delavnice, razstave idr.), ki jih nameravajo izvesti leta 2026 v okviru obeleževanja 100-letnice smrti Srečka Kosovela.

Več informacij o pozivu je na voljo: https://www.sezana.si/objava/845983