2. EKS-TEMPORE KRAS ZA DIJAKE IN 3. EKS-TEMPORE KRAS ZA ODRASLE LIKOVNE USTVARJALCE

Odprtje razstave

torek, 7. decembra 2021, ob 18.00
VSTOP PROST

Kulturno društvo Kras je v sodelovanju z Botaničnim vrtom Sežana organiziralo 2. EX-TEMPORE KRAS za dijake do 20. leta in 3. EX-TEMPORE KRAS za odrasle likovne ustvarjalce. Oba sta udeležence usmerjala k temama lipicanci in Kras.
Zaključek obeh ex-temporov je bil v petek, 27. avgusta ob 18. uri. Z razstavo v vili Mirasasso je ta »mladi« likovni dogodek dokazal priljubljenost in pomembnost. Odločno se uveljavlja, pridobiva na kvaliteti in mednarodnosti. Pomembno je, da vključuje tudi mlade likovne ustvarjalce. Letos je na njem sodelovalo 12 mladih in 45 odraslih avtorjev iz različnih delov Slovenije, pa tudi iz Italije in Hrvaške. Avtorji so svoja dela ustvarjali v različnih slikarskih tehnikah, v risbi, grafiki in fotografiji. Interpretativni lok je segal od vernih posnemanj resničnosti, do tankočutnih avtorskih interpretiranj ter se je preko različnih stopenj ekspresij razprl vse do abstrakcije, v kateri je bilo tematsko izhodišče asociativno, sugestivno, metaforično ali simbolno prisotno. Potencial za ustvarjanje so avtorji odkrivali v specifiki naravnih danosti, posebnosti in lepot slikovitega in hkrati skrivnostnega Krasa. Marsikateri se je ustvarjalno soočal s kraško arhitekturno dediščino, s številnimi detajli, ki imajo poleg funkcionalne tudi pomembno estetsko vrednost in pričajo o kulturi prebivalcev tega področja. Tovrstna motivna snov je bila zanimiva tako za domače avtorje, kot tudi za tiste, ki so prišli iz povsem drugačnih okolij. Odkriti specifiko prostora in jo na novo, osebno likovno ovrednotiti, je bil zahteven likovni izziv. Tematski sklop, posvečen izročilu in tradiciji lipicanstva, je bil še veliko bolj zahteven. Presenetljivo veliko število upodobitev konj, pa je bilo dokaz, da so se avtorji na to temo še posebej skrbno pripravili. Konj, ta plemenita žival, je v zgodovini likovne umetnosti neštetokrat navdihoval likovne ustvarjalce. Čudoviti beli lipicanci pa so nedvomno nekaj posebnega. Graciozna živalska bitja z anatomskimi značilnostmi in specifikami, z elegantnim mišičastim trupom, z ubrano mehaniko gibanja prezentirajo dostojanstvo, lepoto in polnost življenja. Vse to so skušali doseči tudi likovniki, ki so se soočali z motivi s tovrstnega področja.
Člani strokovne žirije v sestavi Saša Bučan, Samo Onič in Anamarija Stibilj Šajn so si ogledala vsa nastala dela, jih analizirali in ovrednotili ter na osnovi tega podelili nagrade in priznanje.
Prvo nagrado je prejela Slavica Oplanić s Hrvaške za sliko Ruj na Krasu. Sliko odlikujejo vehementni, sveži, večplastni nanosi, ki kljub ekspresiji prinašajo ubranost potez in barv ter oblikujejo uravnoteženo kompozicijsko celoto.
Druga nagrada je bila podeljena sliki Vino bo teklo, avtorja Romana Verasa. Ta se je odločil za koloristično drzno interpretacijo kraške pokrajine. Sprehodil se je od vinogradov v prvem planu do značilne vedute kraške arhitekture v drugem, pa tudi od pastoznih do lazurnih barvnih intervencij.
Konja Cveta Vidoviča so bili tretje nagrajeno delo. Slika, ki spada v okvir fotografskega realizma, je uresničena z veliko mero mojstrstva. Čeprav sta konja postavljena v omejen prostor, avtor dosega dinamiko. Slikarjeva lazurna poteza pa se slikovito poigrava s svetlobnimi efekti.
Strokovno žarijo so navdušila dela najmlajših udeležencev. Od prve do tretje nagrade si sledijo Helena Meglič, Erik Popović in Patrik Popović. Helena je na sliki iskala odgovor Kako se ustvari čarobna dežela? Tako – je bil odgovor žirije, ki jo je prepričala neomadeževana otroška poetika, polna neposrednosti, pravljičnosti in duhovitosti. Prvinskost izražanja zaznamuje tudi deli bratov Popović.
Odkupno nagrado Kobilarne Lipica je dobil lipicanec Danila Jereba, ki s klasičnim figuralnim podobotvorjem sega v modernistične sfere..
Priznanja za kvaliteto so prejeli: Dajana Čok, Radko Oketič, Jana Štok, Ana Hanzel in Matej Pečenik.
Kulturnemu društvu Kras in njegovi predsednici Erni Kopše globok poklon za odlično izpeljana ex-tempora.
Dogodek, ki je pomembna promocija Sežane in širšega Krasa, je posvečen prazniku Občine Sežana.

Anamarija Stibilj Šajn

Razstava bo na ogled do 16. januarja 2022.