JAVNI POZIV K PRIJAVI RAZSTAV V MALI GALERIJI MIRA KRANJCA ZA SEZONO 2023/24

OD sreda, 2. novembra 2022 DO sreda, 8. februarja 2023, ob 00.00

Kosovelov dom Sežana objavlja javni poziv k prijavi razstav v Mali galeriji Mira Kranjca za sezono 2023/24. Poziv je namenjen vizualnim umetnikom, likovnim ustvarjalcem in ustanovam, ki svojo dejavnost predstavljajo v obliki razstav.

Kosovelov dom bo v navedeni sezoni pripravil predvidoma od 5 (pet) do (7) razstav, od katerih bo vsaka odprta predvidoma pet tednov. Prijavitelji lahko predlagate okvirni termin odprtja razstave (mesec), vrstni red razstav pa bo oblikoval galerijski svet. Zamiki znotraj posameznih obdobij zaradi uskladitve vseh letnih programov niso mogoči.

Rok za prijavo je 8. februar 2023. Prijave sprejemamo izključno po e-pošti na e-naslov info@kosovelovdom.si. V rubriko »Zadeva« morate vpisati »RAZSTAVE 2023/24 – PRIJAVA«.
K prijavi morate priložiti:
– podpisano izjavo v obliki .pdf, da se strinjate s pogoji razstavljanja, navedenimi v besedilu razpisa,
– do največ 10 slik del, ki jih nameravate razstavljati, posamezno v obliki .jpg ali vse v isti listini v obliki .pdf – ne prilagajte katalogov ali povezav na spletne strani ipd.

Obrazec za prijavo in izjava sta objavljena na spletni strani Kosovelovega doma Sežana (desno spodaj).

Prijave bo pregledal tričlanski galerijski svet, sestavljen iz predstavnika Kosovelovega doma Sežana in dveh zunanjih strokovnih sodelavcev (predstavnika kuratorjev in predstavnika ustvarjalcev) ter izbral razstave. Svet si pridržuje pravico do neupoštevanja nepopolnih prijav in zavrnitve prijav brez dodatnega vsebinskega pojasnila. Prijavitelji bodo o izboru obveščeni najkasneje do 31. marca 2023.