JAVNI POZIV K PRIJAVI RAZSTAV

v Mali galeriji Mira Kranjca za sezono 2022/23

OD torek, 2. novembra 2021 DO torek, 8. februarja 2022, ob 00.00
VSTOP PROST

JAVNI POZIV K PRIJAVI RAZSTAV V MALI GALERIJI MIRA KRANJCA V KOSOVELOVEM DOMU SEŽANA ZA SEZONO 2022/23

Kosovelov dom Sežana objavlja javni poziv k prijavi razstav v Mali galeriji Mira Kranjca za sezono 2022/23. Poziv je namenjen vizualnim umetnikom, likovnim ustvarjalcem in ustanovam, ki svojo dejavnost predstavljajo v obliki razstav.

Prijave bo pregledal tričlanski galerijski svet, sestavljen iz predstavnika Kosovelovega doma Sežana in dveh zunanjih strokovnih sodelavcev (predstavnika kuratorjev in predstavnika ustvarjalcev) ter izbral razstave. Svet si pridržuje pravico do neupoštevanja nepopolnih prijav in zavrnitve prijav brez dodatnega vsebinskega pojasnila.

Kosovelov dom bo v sezoni 2022/23 pripravil predvidoma 5 razstav, od katerih bo vsaka odprta predvidoma pet tednov. Prijavitelji lahko predlagate okvirni termin odprtja razstave (mesec), vrstni red razstav pa bo oblikoval galerijski svet. Zamiki znotraj posameznih obdobij zaradi uskladitve vseh letnih programov niso mogoči.

Rok za prijavo je 8. februar 2022. Prijave sprejemamo izključno po e-pošti na e-naslov info@kosovelovdom.si. V rubriko »Zadeva« morate vpisati »RAZSTAVE 2022/23 – PRIJAVA«.
K prijavi morate priložiti:
– podpisano izjavo v obliki .pdf, da se strinjate s pogoji razstavljanja, navedenimi v besedilu razpisa,
– do največ 10 slik del, ki jih nameravate razstavljati, posamezno v obliki .jpg ali vse v isti listini v obliki .pdf – ne prilagajte katalogov ali povezav na spletne strani ipd.
Obrazec za prijavo in izjava sta poleg besedila razpisa objavljena desno (pod koledarjem).
Prijavitelji bodo o izboru obveščeni najkasneje do 30. marca 2022.

*****

POGOJI RAZSTAVLJANJA:

Kosovelov dom se zaveže, da ob vsaki razstavi zagotovi:
• razstavni prostor z osnovno opremo
• oblikovanje, tiskanje in pošiljanje vabila (v tiskani obliki in po e-pošti – vendar le osebam, ki so podpisale izjavo GDPR)
• oblikovanje in tiskanje razstavnega lista
• obveščanje javnosti o razstavi
• izdajo kataloga sezone, zvezanega iz razstavnih listov, in pošiljanje avtorskih izvodov
• plačilo enkratnih potnih stroškov oz. stroškov prevoza likovnih del razstavljavcu do višine 50 EUR – razstavljavec mora izdati e-račun
• plačilo honorarja kuratorju razstave
• tehnično podporo pri postavljanju razstave
• izdelavo podnapisov k razstavljenim delom
• odprtje razstave s simbolično pogostitvijo (samo pijača)
• ostalo po predhodnem dogovoru.

Kosovelov dom NE zagotavlja ali plača:
• razstavnine
• organizacije prevoza, prevoza in plačila prevoza del
• zavarovanja razstave
• pokritja dodatnih stroškov (npr. tiskovin, ovojnine, uokvirjanja, materiala za morebitno dodatno infrastrukturo razstave ipd.)

Prijavitelj razstave se zaveže, da poskrbi za:
• pravočasno dostavo e-gradiva za vabilo in galerijski list
• prevoz likovnih del
• popolno opremljenost likovnih del za obešanje oz. postavitev
• oblikovanje in postavitev razstave
• seznam z naslovi del in njihovimi podatki v listini v programu Word
• dodatno pogostitev po želji (prigrizek)