Kosovelov dom Sežana
Kosovelova ulica 4 a
6210 Sežana

PODATKI ZA STIK

Strokovni sodelavec; sponzorstva in donacije:
Igor Kocina,
+386 5 731 20 18,
+386 40 568 471,
igor@kosovelovdom.si.
Usklajevalec programov:
David Terčon,
+386 5 731 20 18,
+386 40 568 144,
david@kosovelovdom.si.
Vodja tehnične službe:
Matjaž Černe,
+386 40 568 146,
matjaz@kosovelovdom.si.
Organizatorka, blagajna:
Ariana Pertinač,
+386 5 731 20 20,
+386 40 568 466,
ariana@kosovelovdom.si.
Blagajna:
Vsak delovnik od 10. do 12. ure in uro pred prireditvami, za katere se izdajajo vstopnice,
+386 5 731 20 12
info@kosovelovdom.si.
Avdio-video produkcija:
Rajko Orel,
+386 30 314 434.