Dr. Rosna Cerkvenik: PARK ŠKOCJANSKE JAME

Predavanje Planinskega društva Sežana

torek, 10. januarja 2023, ob 18.00
VSTOP PROST

Regijski Park Škocjanske jame je bil ustanovljen leta 1996. Leži na skrajnem JV delu matičnega krasa, blizu Divače in meri 401 ha. Polega zavarovanega ima park še vplivno območje, ki z okoli 45.000 ha zajema celotno porečje reke Reke. Osrčje parka je enkraten jamski splet z veliko geološko, rastlinsko in živalsko pestrostjo ter bogato kulturno dediščino. Celotno zavarovano območje je tudi del omrežja Natura 2000 in ekološko pomembno območje. Poleg tega so Škocjanske jame mednarodno priznano območje svetovnega pomena. Bogato naravno dediščino dopolnjujejo nekatere redke ali endemične podzemne živalske vrste, predvsem pa pestra cvetana suhih kraških travnikov na površju.
Tako v zavarovanem kot vplivnem območju parka se srečujemo z bogato kulturno dediščino, ki se odraža v tipični kraški arhitekturi, številnih etnoloških, zgodovinskih in umetnostno-zgodovinskih spomenikih ter mnogih arheoloških najdiščih, ki hranijo izjemno pomembne najdbe od obdobja mlajše kamene dobe naprej.
Škocjanske jame so prvi spomenik v Sloveniji in na klasičnem Krasu, vpisan na Unescov seznam svetovne dediščine. To jih uvršča na posebno – častno – mesto med naravnimi spomeniki sveta.

Avtor fotografije: Borut Lozej, arhiv Parka Škocjanske jame