DVOZVEZDJA

ODPRTJE RAZSTAVE

sreda, 4. oktobra 2023, ob 18.00
VSTOP PROST

Ivan Žerjal je avtor, ki živi v Vidmu (Udine). Po diplomi na tržaški univerzi je opravil  specializacijo na Univerzi Ca’ Foscari v Benetkah ter leta 2014 doktoriral iz Filozofije in teorije vizualne kulture na Primorski univerzi v Kopru. Znanja, ki jih pridobival na obeh straneh »meje«, kot pedagog odgovorno posreduje mlajšim generacijam. Od leta 1999 pa jih intenzivno koristi tudi pri lastnem umetniškem ustvarjanju. V ospredju avtorjevih zanimanj je odnos med podobo in besedo, pa tudi med dvodimenzionalnimi in trodimenzionalnimi artefakti. Razstava, ki nosi delovni naslov Dvozvezdja, raziskuje razlike, odstopanja in večplastnost pomenov, ki jih predstavljajo prehodi med posameznimi mediji in jezikovnimi govoricami. Kljub binarnim sistemom, ki zaznamujejo prostor, čas, družbo in življenje nasploh, pa obstaja veliko skupnega in povezovalnega. Večplastno bo to dokazala tudi Žerjalova razstava. (A.Stibilj Šajn)