RAZPIS PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

KOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA

OD torek, 8. novembra 2022 DO torek, 22. novembra 2022, ob 00.00

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZDR-1), 35. in 46. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 04/2010, 20/2011, 111/2013, 68/2016, 61/2017 in 21/2018 – ZNOrg) ter 11. in 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa (Uradni list RS, št. 86/02, 130/03, 33/10, 94/11 in 64/16 – v nadaljevanju Odlok o ustanovitvi) je direktorica javnega zavoda Kosovelov dom Sežana razpisala prosto delovno mesto

KOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA (m/ž), (šifra delovnega mesta: G027009).

Celotno besedilo razpisa najdete tu.