Za Gledališki abonma in izven.

NEKAJ V ZRAKU

SSG Trst

Gledališka predstava

ponedeljek, 27. februarja 2023, ob 20.00
Cena: 15 / 20 €
KUPI VSTOPNICO

Družba, ki temelji na moči kapitala, nevroze pred izgubo socialnega statusa, zloraba hierarhičnih odnosov na delovnem mestu, mobing in prekariat so teme nove uprizoritve Slovenskega stalnega gledališča z naslovom Nekaj v zraku. Vsebine zvenijo aktualne, uprizoritev pa je dramatizacija novele iz zbirke, ki jo je tržaški pisatelj Vladimir Bartol napisal v tridesetih letih 20. stoletja. Dramaturginja Simona Hamer je priredila novelo Zadnje gibalo, ki je zadnje poglavje zbirke Al Araf (1935), v kateri avtor v širokem slogovnem in vsebinskem razponu obravnava vprašanja človeka, živečega v negotovem času med svetovnima vojnama.

Fantastika, filozofija, psihoanaliza in ljubezen se prepletajo v zgodbah zbirke, med katerimi izbrana novela ponuja večplastno branje v kontrastu s skoraj vodvilskim predznakom. Govori o ljubezenskem štirikotniku med podjetnikom, njegovo ženo, tajnico in poslovnim svetovalcem. Obravnavanje navidezno banalnih afer je samo fasada realnega namena avtorja, ki razmišlja o višjih silah in močeh, ki vodijo dejanja in življenja vsakega človeka. »Nekaj v zraku« vpliva na vse izbire in je lahko neviden, neotipljiv element gospodarske, politične ali družbene narave. Osnovne vrednote, na primer ljubezen, so podrejene temu skrivnostnemu mehanizmu, ki usmerja protagoniste, kot da bi šlo za lutke z navidezno suverenostjo. Anton in Ilonka Jedliček, Leopold Stieglitz in Vera živijo v strahu pred izgubo določenega statusa, ki ga potrjuje prepoznavna vloga v poslovnih ali partnerskih odnosih.

Režiserka: Anđelka Nikolić
Igrajo: Primož Forte, Nikla Petruška Panizon, Jernej Čampelj, Sara Gorše, Igor Zobin

Vstopnina za izven:
– parter: 18 EUR,
– balkon: 15 EUR.
10 % popusta za abonente Kosovelovega doma Sežana.